Drogi Użytkowniku / Kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep oraz przez inne witryny. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem danych osobowych naszych Użytkowników / Klientów jest MAREK NAWROCKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Złotnicza Marek Nawrocki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 8581050669, posiadający REGON: 320168306, z siedzibą ul. Szczecińska 95, kod pocztowy 74-107, Radziszewo.

§ 2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z wszelkich oferowanych przez nas usług, dokonać zakupów w naszym sklepie, wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, świadczeniem przez nas usług, organizowaniem przez nas różnych wydarzeń (dalej łącznie zwanych „Usługami”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie wszelkich oferowanych przez nas usług oraz sprzedaż towarów oferowanych w Sklepie;
 • Realizacja Twoich zamówień;
 • Obsługa posprzedażna, w tym obsługa procesu reklamacyjnego (gwarancje oraz rękojmia);
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług i towarów, inny niż newsletter;
 • Przesyłanie newslettera;
 • Obsługa wszelkich zgłoszeń, które do nas kierujesz oraz kontakt z naszej strony w związku z zawartymi umowami, korzystaniem z naszych usług itp.;
 • Realizacja wszelkich obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z powyżej opisanymi działaniami, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością, koniecznością wystawienia dokumentów magazynowych, księgowych lub innych art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu danych w celu / celach:
  • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  • monitorowania aktywności użytkowników;
  • analitycznych i statystycznych;
  • badania satysfakcji klientów;
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą poprzez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
  • organizacji programów lojalnościowych, konkursów, wydarzeń, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  • windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych;
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, świadczyć oferowane przez nas usługi:

 • adres e-mail, hasło;
 • imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe w przypadku zawarcia i wykonania przez nas umowy sprzedaży (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są to także dane prowadzonej działalności);

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z następującymi zasadami:

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczonego celu,
 • minimalizacji danych,
 • prawidłowości,
 • ograniczonego przechowywania,
 • integralności i poufności,
 • rozliczalności.

Podanie danych:

 • Podanie danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. W niektórych przypadkach obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów np. na potrzeby wystawienia dokumentów finansowych. Podanie danych na potrzeby przesyłania newslettera jest dobrowolne.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie;
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu;
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie;
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie;
 • brak możliwości skorzystania z wszelkich innych świadczonych przez nas usług, w tym zarejestrowania się w naszych serwisach;

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

§ 3. OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

§ 4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL (Secure Socket Layer), a ponadto nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do Państwa danych są nasi pracownicy lub współpracownicy (osoby upoważnione), względnie podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu. - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

§ 5. TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
A także:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • o z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • o jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 6. CIASTECZKA

Nasz Sklep oraz nasze serwisy, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcjonalności
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcjonalności
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

§ 7. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia naszych serwisów;
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
 • podmiot realizujący dostawę towarów;
 • podmiot realizujący wysyłkę korespondencji;
 • dostawca płatności;
 • biuro rachunkowe;
 • dostawca lub opiekun oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe;
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. PROFILOWANIE

Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj.:

 • profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
 • profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferty dopasowane do Twoich potrzeb).
jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

§ 9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 10. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: administrator@jubiler-szczecin.pl lub prześlij do nas korespondencję pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany w § 1 powyżej.

Zmiany naszej Polityki Prywatności

Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany naszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Szczecin, dnia 01 maja 2020r.